Yetkilendirilen Kişi Aydınlatma Metni

Sayın İlgili Kişi,

Ad, soyad ve iletişim bilgileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olan OtoSor Otomotiv Anonim Şirketi’nin müşterisi tarafından; borç bakiye takibinin yapılması, bilgilendirmelerin paylaşılması ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi hususlarında yetkilendirilmenizin akabinde şirketimiz ile paylaşılmıştır. 

Müşterimiz tarafından şirketimiz ile paylaşılmış olan ad, soyad ve telefon numarası bilgileriniz ile doğrudan sizlerden temin edeceğimiz T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriniz, açık rızanıza dayalı olarak işlenecektir. Kişisel verileriniz,

  • Müşterimize ait borç bakiyesi ve ödemelere ilişkin takibin yapılması ve bu hususlara ilişkin olarak sizlere bilgi verilmesi,
  • Talep, öneri ve şikayet yönetimi süreçlerimizin yürütülmesi ve bu kapsamda sizlerle iletişim kurulabilmesi,
  • Şirketimizle gerçekleştireceğiniz görüşmeler kapsamında kimlik teyidinizin yapılabilmesi
  • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi 
  • Kişisel verilerinizin güvenliğinin temini ve
  • Hukuk işlerinin takibi ve yönetimi
amaçlarıyla işlenecektir. 

Kişisel verileriniz, belirtilen amaçlar doğrultusunda; 
  • Şirketimiz’in hizmet aldığı telekomünikasyon ve çağrı merkezi hizmeti aldığı Eko Çağrı Merkezi Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne
  • Şirketimizin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı; arşiv, sunucu barındırma, sızma testleri gibi kişisel verilerin korunmasına yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması kapsamında hizmet alınan tedarikçilerine ve bulut depolama hizmeti sunan tedarikçilerine
  • Hukuk danışmanlarına ve
  • Kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilecektir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak şirketimize Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde başvurarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan haklarınızı kullanabilirsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesine dair ayrıntılı açıklamalara www.otosor.com.tr sayfasında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişebilirsiniz.