ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) Ağaoğlu My Office İş Merkezi Barbaros Mah. Lale Sok. No 2 Zemin Kat Bölüm 8 Ataşehir-İstanbul adresinde mukim OtoSOR Otomotiv Anonim Şirketi (“OtoSOR”),

b) www.OtoSOR.com.tr adresindeki internet sitesi (“Web Sitesi”)’ne üye olan internet kullanıcısı (“Üye’’)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu OtoSOR’a ait Web Sitesi’nden Üye’nin faydalanmasına ilişkin şartları ve üyelik ilişkisine ilişkin hak ve borçları düzenler. 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, Web Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, OtoSOR’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, OtoSOR tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından OtoSOR’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, OtoSOR’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye, Web Sitesi’ni kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, Web Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. Web Sitesi’nde Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üyeler’in kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin OtoSOR ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı OtoSOR’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Üye, Web Sitesi’nin işleyişini, diğer Üyeler’in ve 3. kişilerin Web Sitesi’ni kullanmasını engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve hareketlerde bulunmayacak, zararlı yazılım, kod ve benzeri unsur kullanmayacaktır. Üye’nin bu gibi eylem ve harekette bulunması halinde, OtoSOR, diğer Üyeler ya da 3. kişiler nezdinde oluşabilecek zararlar Üye tarafından tazmin edilecektir. 

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.

3.8. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, OtoSOR’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, OtoSOR’un Üye’ye karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. OtoSOR’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üye’nin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, OtoSOR’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. Web Sitesi yazılım ve tasarımı OtoSOR’un mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu Web Sitesi’nde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Web Sitesi’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Web Sitesi’ne erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web Sitesi’nin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. OtoSOR, Üyeler’in kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK’’) uygun olarak korumaktadır. Bu nedenle OtoSOR; kişisel veri toplama, kullanma, saklama, transfer ve kişisel veriye erişim konusunda tüm politika ve uygulamaların KVKK hükümleri ile uyumlu olmasını garanti eder. Bu konuda daha detaylı bilgi Web Sitesi içerisinde yer alan Aydınlatma Metnimizde yer almaktadır. 

3.13. OtoSOR, Web Sitesi’nin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Üye’nin Web Sitesi’ni kullanımı esnasında maruz kalabileceği zararlı yazılım, virüs ve sair unsurlar nedeniyle uğrayabileceği zararlardan dolayı, işbu zararlı yazılım, virüs ve sair unsur kasıt ve/veya ağır ihmalle OtoSOR tarafından gönderilmedikçe, OtoSOR’un sorumlu olmayacağını, işbu sebeple OtoSOR’un herhangi bir talepte bulunmayacağını, kendi sisteminin güvenliğini kendisinin tedarik edeceği virüs ve benzer zararlı yazılımlardan koruma sistemleri ile sağlayacağını peşinen kabul etmiştir.

3.14. OtoSOR, Web Sitesi’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya OtoSOR Web Sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. OtoSOR, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Üyelik iptali, Üye tarafından Web Sitesi’nde yer alan “Profilim’’ kısmından her zaman yapılabilir. Fakat iptal edilmediği sürece Üyelik devam edecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

3.17. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda OtoSOR kayıt ve belgeleri HMK uyarınca münhasır ve yegane delil hükmündedir.

4. Sözleşmenin Sona Ermesi

Üye, üyelik ilişkisini Web Sitesi’nde bu hak için ayrılmış bölümden her zaman sona erdirebilir. OtoSOR, üyelik ilişkisini her zaman herhangi bir neden göstermeksizin veya Üye’nin üyelik sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerinden birini ihlal etmesi üzerine tek taraflı olarak sona erdirebilir.

5. Görevli ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme Türk Hukukuna tabidir. Bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili ve görevlidir. 

6. Yürürlük

İşbu Sözleşme, üyelik süreci tamamlanmadan önce Üye’nin dikkatine sunulmuştur. Üye’nin, üyelik kaydı yapması bu sözleşmede yer alan bütün hükümleri okuduğu ve bu hükümleri kabul ettiği anlamına gelir. Üyelik sözleşmesi üyelik kaydı yapılması ile yürürlüğe girer.